JAGUARENS KALD
ROMAN - 408 sider
kr. 298,- inkl. moms

Stanislav Grofs science fiction roman foregår i flere forskellige tidsaldre. Udgangspunket er den menneskelige civilisation her på Jorden 30-35 år ude i fremtiden, hvor både vores nuværende psykiske, sociale, økologiske, kriminologiske og politiske problemer er blevet endnu mere graverende end de er nu. Men hvor også de frigørende og progressive kræfter indenfor disse problemfyldte områder har fået vind i sejlene.

Scenerne skifter mellem amerikanske storbyjungler - hvor overvågningssamfundet, kriminaliteten og misbruget af hårde stoffer er gået helt over gevind - til eksotiske latinamerikanske bjergjungleegne, hvor arkæologer udgraver en Maya-ruinby og en gammel viis indianershaman lærer en ung kvindelig antropolog om mayakulturens anvendelse af psykedeliske plantestoffer i forbindelse med ungdomsindvielser.

Snart er vi imidlertid igen tilbage i USA, hvor en ung brilliant videnskabsmands banebrydende opdagelser indenfor hjerneforskning og mikrobiologi uden hans vidende bliver kynisk udnyttet af det mlitær-industrielle kompleks.

Dette finder sted under den stadig mere truende og tilspidsede konfrontation mellem et USA, der nu er så godt som fuldstændig styret af de mest kyniske kræfter indenfor førnævnte militær- industrielle kompleks, og på den anden side et mægtigt kommunistisk Kina, der teknologisk og produktionsmæssigt næsten har gjort Japan og USA kunsten efter. Og derfor nu fremtræder som en formidabel modpol til - men på mange måder også som et spejlbillede af - USA.

Snart befinder vi os imidlertid i andre tidsaldre både i fremtiden og i fortiden, samt i andre egne af universet, hvor hændelser indenfor andre science fiction-agtige civilisationer viser sig at være direkte eller indirekte forbundet med begivenhederne på Jorden, bl.a. via tids- og rumrejser.

Romanens handlingsforløb tager for alvor fart, da den ovennævnte unge naturvidenskabsmand møder den unge kvindelige antropolog, og de forelsker sig i hinanden. Kulminationen af deres kærlighedsforhold skildres i kapitlet med den sigende titlel "Det hellige Bryllup", hvor de bl.a. ved hjælp af sexualyoga, kraftigt virkende psykedeliske stoffer og laserlys når erotisk-ekstatiske højder, som de ikke tidligere har oplevet magen til. Bogens overraskende slutning skal ikke røbes, men spændingen er bevaret til det sidste.

Stanislav Grof er verdenskendt psykiater og bevidsthedsforsker,
og udgiver med
JAGUARENS KALD sin første roman på dansk.